AG Facility Apps - Schoonmaak en Facility Management

AUDIT

Een externe audit kan een cruciale rol spelen. Wil je zeker zijn dat bepaalde strikte voorwaarden in jouw bedrijf worden nageleefd? Of tijdig maatregelen tot optimalisatie nemen? Dan bereidt een externe audit door AG Facility Apps jou voor op een inspectie van een officiële instanties.

Home 9 Audit NL
AG Facility Apps Digitaal Logboek - Audit

AUDIT

Diverse mogelijkheden van een audit

AG Facility Apps - HACCP Audit

FOOD INDUSTRY

Worden de strikte HACCP maatregelen nageleefd? Onze audit bereidt je voor op een officiële inspectie van het NVWA. Naleving van de reinigings- en desinfectievoorschriften, correcte uitvoering van het reinigingsproces, correcte stockage van etenswaren, gebruikte materialen…

AG Facility Apps - Toerisme Audit

TOERISME

Ongetwijfeld wil je kwaliteit bieden aan jouw hotelgasten, huurders van je vakantiewoning(en) … Daar valt ook de hygiëne en netheid onder. Onze audit gaat de kwaliteit na van de schoonmaak, hygiëne, het verversen van het linnen, aanvullen van sanitaire voorzieningen, groenonderhoud…

AG Facility Apps - digitaal logboek - audit

CLEANING

Heb jij een schoonmaakbedrijf en ga je voor 100% klantentevredenheid? Dan kan een audit de kwaliteit van het geleverde werk van jouw schoonmaakteam nagaan en advies tot bijsturing geven. Ook andere bedrijven met een intern schoonmaakteam kunnen gebruik maken van deze audit.

AG Facility Apps - Clean room Audit

CLEANROOMS

Voldoet jouw cleanroom (nog) aan de norm (ISO 14644)? De audit gaat na of de correcte materialen gebruikt zijn voor de inrichting en of deze nog in goede staat zijn. De staat van het ventilatiesysteem wordt nagekeken en de hygiëne/desinfectie wordt geïnspecteerd.

AG Facility Apps - digitaal logboek -  veiligheid en preventie

VEILIGHEID EN MILIEU

Beantwoordt jouw bedrijf aan de geldende ISO-normen rond veiligheid en milieu (ISO 45001 en ISO 14001)? De audit controleert of je bedrijf er een proactieve benadering van gezondheid en veiligheid op de werkplek op na houdt en zijn milieu-impact actief vermindert.

AG Facility Apps - digitaal logboek - HR

RUIMTESTAAT BEREKENING

Zijn jouw offertes vaak ruimtegebonden, zoals voor schoonmaakopdrachten, schilderwerken…? Dan maken wij voor jou een ruimtestaat berekening als basis voor jouw offertes. Dankzij onze ervaring heeft u snel de nodige info en kan u gedetailleerde offertes opmaken.

Zeker zijn dat jouw bedrijf klaar en in orde is in het geval van een inspectie door een officiële instantie? Of eenvoudigweg tijdig maatregelen kunnen treffen naar optimalisatie toe?