PRIVACY POLICY

AG GROEP B.V.

Wie zijn wij?

AG Groep B.V., gevestigd aan Herengracht 10, 4531GM Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: [Uw Website]

Adres: Herengracht 10, 4531GM Terneuzen

Telefoon: [Uw Telefoonnummer]

Persoonsgegevens die wij verwerken

AG Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Locatiegegevens

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

Mobiel apparaat merk en OS-versie

Doel en grondslag van de verwerking

AG Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Communicatie over onze diensten en producten

Het uitvoeren van onze dienstverlening

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming

AG Groep B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde processen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 Locatiegegevens voor contractuele doeleinden, fraudepreventie of veiligheid van werknemers.

Bewaartermijnen

AG Groep B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

AG Groep B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

AG Groep B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AG Groep B.V. of verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar contact@agfacilityapps.com

Beveiliging van persoonsgegevens

AG Groep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.